روز جهانی عکاسی

روز جهانی عکاسی رو به تمام عکاسان و عکس دوستان تبریک می گم.

World Photography Day

World Photography Day

Sunny Visions officially starts working

Advertisements

عبادت کده

آخرین پروژه ام بود، پروژه راهسازی، حسابی هم سخت. ساعت 9 تا 12 تحویل پروژه بود. با بچه ها نشسته بودیم تو نمازخونه سره سه تا لپ تاپ، ساعت 11 شده بود، هنوز پروژه آماده نشده بود، آخه یکی از ورودی ها به برنامه اشتباه بود صبح تونستیم گیرش بیاریم و ویرایش کنیمش. ساعت 11-11:05 پروژه رو آماده پرینت کردیم، بعد از 4 ساعت تو نمازخونه نشستن و تو سر هم زدن.

موقعی که می خواستیم وسایل رو جمع کنیم که بریم برای پرینت و پلات یه نفر از پشتمون رد شد که بره بیرون، بلند رو به ما کرد و گفت: «اینقدر سر و صدا کردید که نتونستیم دو دقیقه بخوابیم، هیچکس نتونست بخوابه.»
من که شاخ در آورده بودم گفتم: «ما سر و صدا کردیم اما نمازخونه هم جای خوابیدن نیست»
قضیه می خواست بالا بگیره، من حسابی تحت فشار چند روزه بودم و از این حرف می خواستم بترکم، امیر آروم زیر گوشم می گفت بیخیال، آروم باش.

فقط منتظر بودم که یارو بگه چیه، خوابیدم، دارم عبادت می کنم، خواب روزه دار عبادته که یه جواب قلمبه بهش بدم.
بیخیالانه رفتیم پرینت و پلات و صحافی و غیره و ذالک. پروژه هم به خیر گذشت.

اینکه نماز خونه جای خوابیدن هست یک بار دیگه مطرح شده بود اما چون اونجا می خواستیم کل نمازخونه رو بگیریم بخاطر فعالیت علمی – دانشجویی (که صدالبته کمتر از خوابیدن هست) دندون رو انگشت شصت پا گذاشتیم.

راز

Real eyes, Realize, Real lies

machine head