گرشاسپ: گرز ثریت

گرشاسپ از نیاکان رستم، به خونخواهی برادرش به دنبال هیتاسپ می رود. کسی که خونیراس (ایران زمین) را که همانند نگینی در میان دیگر سرزمین ها می درخشیده به تاریکی فرو می برد. دیو ها و اشموغان به سرکردگی هیتاسپ با آمویان و اهوران می جنگیدند. هیتاسپ با کشتن برادر گرشاسپ گرز ثریت را دارای قدرتی گران بود، برای غرق کردن خونیراس در دست می گیرد.
گرشاسپ در ابتدا به دنبال اتقام برادر خود و در نهایت برای پس گرفتن گرز ثریت و آزادی خونیراس از شر تاریکی به دنبال هیتاسپ می رود.

نمایی از گرشاسپ و شمشیرش

نمایی از گرشاسپ و شمشیرش

داستان بالا بنیان بازی ای به نام «گرشاسپ – گرز ثریت» است. بازی ساخته شده در داخل و کاملا ایرانی. بازی که ارزش بازی کردن دارد.
ادامهٔ مطلب »

Advertisements

Living In A World Without You – The Rasmus

می توانید پنجره ماشین را پایین بکشید در یک شب خزانی. با سرعت بالا، صدای ضبط را بالا ببرید، تا حد جنون، و این آهنگ را بگذارید و همراهش فریاد بزنید:

Ah, there’s a world without you
I see the light.
Living in a world without you.
Ah, there is hope to guide me
I will survive!
Living in a world without you.

 

سقوط برای رهایی

سقوط برای رهایی

فریاد بکشید با تمام قدرت از ته حنجره.
فریاد بزن که چقدر دور از ذهن بود. این عشق چقدر فرق می کرد، چقدر زیبا بود و لطیف؛ اما… .
فریاد بزن همراه صدای کوبنده آهنگ که «عشق» چقدر تباه آور است. که چگونه عشق، ذهن و قلب و روح تو را با یک بوسه زهرآگین تسخیر می کند، از تو استفاده می کند، بارها و بارها، و در نهایت برای آسودگی اش تو را مانند آشغالی دور می اندازد.
فریاد بزن بلعیدن دروغ های زیبای عشق را. اشک و آه و سکوتت را. فرسودگی ات را. حاصل بی ثمره ات را.
فریاد بزن و با سرعت هرچه تمام تر به پیش برو، بدون سلاح، بدون هیچ روحی، بسوی همان دره ای که در نهایت برای تو آزادی خواهد داشت. به آسمان شب نگاه کن که چگونه تیره شده است، همان آسمانی که مدت هاست آبی دیده نشده است. خیره به آسمان نگاه کن، هنگام سقوط، که انتهای قصه است.
و فریاد بزن، با تمام قدرت از ته حنجره ات که: «جهانی بدون تو هست، کور سوی نور را می بینم، برایم امیدی است، نجات پیدا خواهم کرد، زندگی در جهانی بدون تو. مرگ بر تو عشق.»
و تمام.
ادامهٔ مطلب »

خرید آکواریوم و لوارم جانبی آن

آکواریوم گوشه چشمی از طبیعت بیکران است. آن هم طبیعتی که دسترسی به آن مشکل است. حس آرامش، سکوت، غرق شدن در طبیعت را در انسان القا می کند. تفکر، رسیدن به قدرت بی نهایتش، به زیباییش، به آرامشش و عشقش تنها با نگاه کردن به قسمتی از مخلوقاتش در ذهن شکل می گیرد. شکرت.

خوب بعد از استقبال خوب از پست «انواع ماهی های آکواریومی» تصمیم گرفتم که تجربیاتم، هرچند کم، در زمینه خرید آکواریوم و لوازم جانبی آن را به صورت یک پست در بیاورم تا شاید کمک کوچکی برای رسیدن به علاقه و آرامش طبیعی تان باشد.

دنیای آکواریوم

دنیای آکواریوم

ادامهٔ مطلب »