زمستان

زمستان سال 1387

زمستان سال 1387

 

امسال اصلا زمستانش یه جوریه. اصلا انگار طبیعت لج کرده. نمی خواد زمستونی باشه.

شاید حق داره که لج کنه.

Advertisements

سریال من: درگیری

– نفر اول: به نظر من آدم باید صبح زود بلند بشه، می تونه کل روزش رو بسازه.
– من: دقیقا! کاملا موافقم!
– نفر دوم: اما من فکر می کنم شب یعنی زندگی، آدم باید شب بیدار بمونه.
– من: با این نظر هم کاملا موافقم!
– نفر اول و دوم: !!!
– من: خوب من هر دو رو دوست دارم و همزمان می خواهمشون.