فلسفه دوستی

چندی است که حسابی دلی پر از نوشته دارم، حتی تو ذهنم ادیتشون هم کردم اما نمی دونم چرا دوست ندارم اینجا منتشرشون کنم. فکر می کنم جای خیلی بزرگتر از این وبلاگ بزرگ باید خوانده بشه.

  • جالبه در باره چیز های اساسی هم هست. اولینش هم «دوستی» هست که راحت یه 3-4 ماهی دارم حلاجیش می کنم.
  • موضوع بعدی که دقیقا میاد جلو شخصیت خودم هست. یا ایراد اینور یا اونور دیگه. اول باید دید اینور چه خبره.
  • موضوع سوم در باره همین وبلاگ خوش فرم و خوش مطلب هست. احساس شدید می کنم بر ارتقائش و شناسنامه دار کردنش. این جدی جدی زمان می بره. این وبلاگ به اینجا رسیده یه 2 سال طول کشید تا سیستمش به دلم نشسته. وای به حال یه چیز رسمی.
  • موضوع مهم دیگر هم موسیقی های پیشنهادی هست که از مرز 150-200 آهنگ گذشته اما نمی دونم چرا دلم نمیاد بگمشون. واقعا چرا؟
  • موضوع مهم آخری که تو ذهنم هست یه کلمه هست: «عکس» به معنای عکاسی و اینها. پر از عکسم.

از این موضوع ها بسیار هست.
حسابی سرگردون و شیدا شده ایم.

Advertisements