حادثه خبر نمی کند…

تپل‌ها را بغل كنيد، قبل از اينكه لاغر شوند …

(از گودر)

راز

Real eyes, Realize, Real lies

machine head

گوش کنیم؟

راست باید گفت، اما هر راست نشاید گفت.

خواجه عبدالله

ته دل

«دل آدمها به اندازه حرف هاشون بزرگ نيست، ولي حرفي که از ته دل باشه مي تونه آدم بزرگي بسازه.»

سال نوی میلادی مبارک

بی بهانه

«هر کاری بهانه نمی خواد، خوشحال کردن یه نفر دقیقا وقتی بهانه ای نیست،اوج لذته.»

(از دوستم)


دلم

راهم به روشنی افروخته است . . . حالم به خوبی شمع سوخته است

زنـدگـی ام بــهـر خـودم بـــوده و . . . دلـم ازآنِ دوستـــــان بــوده است